Infrastructuurforfait voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Op 31/03/2017 heeft minister Vandeurzen een eerste oproep naar alle woonzorgcentra en centra voor kortverblijf verzonden om een aanvraag in te dienen tot het verkrijgen van een infrastructuurforfait.  Het infrastructuurforfait wordt betaald aan de voorziening die de korting zichtbaar op de factuur doorrekent ten voordele van de bewoner.  Vanaf 2018 betaalt het VIPA het infrastructuurforfait aan de voorziening.  Op langere termijn wordt het toegevoegd aan het instellingsforfait. 

De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen kan u op deze website terugvinden. Bij vragen kan u steeds contact opnemen via infrastructuurforfait_vipa@wvg.vlaanderen.be.

Hier vindt u het besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. de invoering van het infrastructuurforfait voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.

Elk woonzorgcentrum en/of centrum voor kortverblijf heeft een e-mail ontvangen met daarin een gepersonaliseerd aanvraagformulier voor het infrastructuurforfait. Als u dit niet heeft ontvangen, kan u een e-mail sturen naar infrastructuurforfait_vipa@wvg.vlaanderen.be met vermelding van het dossiernummer van het woonzorgcentrum en/of centrum voor kortverblijf.

Initiatiefnemers die voor hun project een ontvankelijk financieel-technisch plan indienden bij VIPA vóór 1/1/2015 vinden hieronder bijkomende info.

In het nieuwe financieringssysteem wordt er niet meer gewerkt met zorgstrategie en eventuele wijzigingen aan het technisch-financieel plan moeten niet meer worden ingediend bij VIPA. Het initieel technisch-financieel plan zal niet worden geëvalueerd door het VIPA en de integratie van een kunstwerk is niet meer vereist. Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om te voldoen aan de erkenningsnormen, een doordacht ontwerp te maken en een financieel sluitend investeringsplan te maken. Het ingediende project kan eventueel worden verkleind, maar uiteraard is het aantal woongelegenheden waarvoor een technisch-financieel plan werd ingediend het maximum aantal dat met voorrang zal in aanmerking komen voor het infrastructuurforfait, op voorwaarde dat voldaan is aan de voorwaarden voor het infrastructuurforfait, zoals eerder opgesomd. 

De projecten met een ontvankelijke VIPA-aanvraag moeten vanaf nu niet meer wachten op een VIPA-goedkeuring om met de werken te starten voor het woonzorgcentrum en/of centrum voor kortverblijf. Het lokaal dienstencentrum of dagverzorgingscentrum moet wel eerst worden goedgekeurd in autofinanciering of een subsidiebelofte van de minister hebben gekregen alvorens de werken kunnen worden gestart.

Categorie: 
Algemeen - VIPA