In het kader van de Zorginspectiebrede thema-inspecties rond vrijheidsbeperkende maatregelen, werden inspecties uitgevoerd in de gehandicaptensector (minderjarigen). 
Het syntheserapport van de bezochte zorgaanbieders kan je vinden op de overzichtspagina.
Intussen maakte Zorginspectie ook werk van opvolgingsinspecties. We zagen dat de sector met onze opmerkingen terdege rekening hield en waar nodig heeft ingezet op verbeteringen.

Categorie: 
Zorginspectie