Beleidsrapport medicatie in woonzorgcentra

Het medicatiebeleid is een vast onderdeel van de opvolginspecties van Zorginspectie in de woonzorgcentra.
Zorginspectie maakte op basis van de inspectieresultaten (inspecties vanaf 01-10-2022) een beleidsrapport.

Voortgangsrapport bij de inspectie van het thema suïcidepreventie in de geestelijke gezondheidszorg

Naast de inspectieverslagen over suïcidepreventie binnen de geestelijke gezondheidszorg, wordt tijdens het verloop van de inspecties ook een voortgangsrapport bijgehouden met de inspectieresultaten.

Rapport Gedwongen opnames in Vlaanderen 2017

Rapport Gedwongen opnames in ziekenhuizen 2017

Gedwongen opname is een gevoelig en controversieel onderwerp dat regelmatig onder de aandacht komt. Vrijheid en veiligheid behoren immers tot de fundamentele rechten van de mens.

Rapport vrijheidsbeperkende maatregelen in de gehandicaptensector

In het kader van de Zorginspectiebrede thema-inspecties rond vrijheidsbeperkende maatregelen, werden inspecties uitgevoerd in de gehandicaptensector (minderjarigen).
Het syntheserapport van de bezochte zorgaanbieders kan u hier vinden.
Intussen maakte Zorginspectie ook werk van opvolgingsinspecties. We zagen dat de sector met onze opmerkingen terdege rekening hield en waar nodig heeft ingezet op verbeteringen.