Voortgangsrapport bij de inspectie van het thema suïcidepreventie in de geestelijke gezondheidszorg

Naast de inspectieverslagen over suïcidepreventie binnen de geestelijke gezondheidszorg, wordt tijdens het verloop van de inspecties ook een voortgangsrapport bijgehouden met de inspectieresultaten.

Rapport praktijkinspecties pleegzorg 2018-2019

Bij inspecties in de loop van 2018 en 2019 focuste Zorginspectie op de hulpverleningspraktijk van de diensten voor pleegzorg bij de start van een begeleiding. In het rapport leest u de samenvatting van de vaststellingen.

Rapport Gedwongen opnames in Vlaanderen 2017

Rapport Gedwongen opnames in ziekenhuizen 2017

Gedwongen opname is een gevoelig en controversieel onderwerp dat regelmatig onder de aandacht komt. Vrijheid en veiligheid behoren immers tot de fundamentele rechten van de mens.

Rapport vrijheidsbeperkende maatregelen in de gehandicaptensector

In het kader van de Zorginspectiebrede thema-inspecties rond vrijheidsbeperkende maatregelen, werden inspecties uitgevoerd in de gehandicaptensector (minderjarigen).
Het syntheserapport van de bezochte zorgaanbieders kan u hier vinden.
Intussen maakte Zorginspectie ook werk van opvolgingsinspecties. We zagen dat de sector met onze opmerkingen terdege rekening hield en waar nodig heeft ingezet op verbeteringen.

Rapport gedwongen opname in Vlaanderen 2016

Gedwongen opname is een gevoelig en controversieel onderwerp dat regelmatig onder de aandacht komt. Vrijheid en veiligheid behoren immers tot de fundamentele rechten van de mens.

Psychiatrische verzorgingstehuizen - financiële inspectieronde 2017-2018

Samenvattend rapport over de financiële organisatie van de PVT, gebaseerd op de exploitatieresultaten 2014-2015-2016.