Beleidsrapporten

Psychiatrische verzorgingstehuizen - financiële inspectieronde 2017-2018

Samenvattend rapport over de financiële organisatie van de PVT, gebaseerd op de exploitatieresultaten 2014-2015-2016.

Rapport over de vrijheidsbeperkende maatregelen in de OOOC en de proeftuinen

Rapport van 20 juni 2018 over de vrijheidsbeperkende maatregelen in de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra en de proeftuinen

Rapport gedwongen opname in Vlaanderen 2015

Het rapport is momenteel niet beschikbaar, er worden een aantal gegevens opnieuw bekeken. Het wordt snel opnieuw gepubliceerd.

Rapport gedwongen opname in Vlaanderen 2014

Gedwongen opname is een gevoelig en controversieel onderwerp dat regelmatig onder de aandacht komt. Vrijheid en veiligheid behoren immers tot de fundamentele rechten van de mens.

Pagina's