Onderzoeksproject 'Integrale toegankelijkheid ziekenhuizen'

Tot februari 2023 liep er een onderzoeksproject met Inter om de eisen m.b.t. integrale toegankelijkheid voor ziekenhuizen (GRO-criterium 'SOC 3. Integrale toegankelijkheid') duidelijk vast te leggen en deze te verwerken in de filosofie van het GRO Zorg addendum.   

Het onderzoek bevatte 3 stappen:

  1. Nagaan of de bestaande documenten rond integrale toegankelijkheid (documenten uit de bestaande GRO, inspiratiebundels, …) kunnen gebruikt worden voor de uitwerking van SOC3.
  2. Het ambitieniveau definiëren als subsidievereisten voor de zorgsector.
  3. Ontwerprichtlijnen ontwikkelen voor de zorgspecifieke functies.

U vindt hieronder de opgeleverde documenten van het onderzoeksproject:

Dit voorstel wordt nu verder procedureel en juridisch vertaald, vooraleer het van kracht wordt. 

Meer info over dit onderzoek en GRO vindt u in de rubriek VIPA-criteria duurzaamheid op de VIPA-website.

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen