Begin 2017 inspecteerde Zorginspectie de diensten voor Tele-Onthaal. Hierbij was er aandacht voor:

  • de continu├»teit van de hulpverlening
  • het professioneel vormen en ondersteunen van vrijwilligers
  • de kritische zelfreflectie
  • de preventie t.a.v. grensoverschrijdend gedrag
  • de samenwerking met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

De resultaten van de inspecties werden gebundeld in een rapport.

Categorie: 
Algemeen - Zorginspectie
Trefwoorden: 
Beleidsrapporten-zi
2017