Het decreet over het lokaal sociaal beleid wil lokale besturen ondersteunen in het voeren van een lokaal sociaal beleid. 

In uitvoering van het decreet lokaal sociaal beleid heeft de Vlaamse Regering op 30 november 2018 definitief het besluit over het lokaal sociaal beleid goedgekeurd. Het besluit geeft verdere invulling aan de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal. Daarnaast omschrijft het de modaliteiten waarbinnen het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Regering vorm krijgt om de doelstellingen van het decreet lokaal sociaal beleid te realiseren in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, net als de mogelijkheid om subsidies te verlenen aan experimentele en vernieuwende projecten en organisaties ter ondersteuning van de lokale besturen bij de voorbereiding, uitvoering en bijsturing van hun lokaal sociaal beleid. Hier vind je het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid.

Om lokale besturen voldoende mogelijkheden te bieden naar meer integrale zorg en ondersteuning, voorziet het decreet ook dat een ondersteuningsbeleid kan gevoerd worden door Vlaamse beleidsprioriteiten te bepalen en daaraan subsidies te koppelen aan lokale besturen of organisaties die lokale besturen bijstaan en ondersteunen.  De Vlaamse Regering heeft op 7 december 2018 definitief de Vlaamse beleidsprioriteiten bepaald in het kader van het lokaal sociaal beleid voor de periode 2020-2025, samen met de ondersteunings- en subsidieregelingen. Hier vind je het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van de samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal.

Hier vind je meer informatie terug over lokaal sociaal beleid.

Categorie: 
Welzijn en Samenleving