VIPA subsidieert OverKophuizen

De Vlaamse Regering keurde op 13/10/2023 definitief het besluit goed dat OverKophuizen toelaat om een beroep te doen op VIPA-investeringssubsidies. Deze betoelaging laat hen toe om kwaliteitsvolle gebouwen te realiseren.  

Een OverKophuis is een plek voor jongeren (tot 25 j.) met toegankelijke en geïntegreerde activiteiten van vrije tijd en ondersteuning in een vertrouwde, geborgen omgeving. Jongeren vinden er een luisterend oor en kunnen er een beroep doen op een (professionele) combinatie van vrijetijdsbesteding, welbevinden en geestelijke gezondheidszorg zonder een label te krijgen. 

NOOT: 
De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan pas investeringssubsidies voor OverKophuizen goedkeuren, als het besluit m.b.t. de erkenningsnormen voor OverKophuizen goedgekeurd en van kracht is. OverKophuizen moeten immers erkend zijn door het agentschap Opgroeien om in aanmerking te komen voor VIPA-investeringssubsidies. Dit besluit wordt verwacht begin 2024. Meer informatie over deze normen en de modaliteiten om een erkenningsaanvraag in te dienen voor een OverKophuis volgen dan vanuit het agentschap Opgroeien

Wilt u als OverKophuis intussen al een VIPA-aanvraag voorbereiden? Stuur een mail naar vipa@vlaanderen.be.

Meer info: 

Categorie: 
VIPA - financiering