Opgroeien erkent en vergunt volgende voorzieningen en diensten:

 • Vergunde diensten voor pleegzorg
 • Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra in een modulair kader (OOOC)
 • Oriëntatie- en behandelingscentrum (OBC)
 • OverKophuizen (OKH)
 • Diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling
 • Diensten voor crisishulp aan huis
 • Centra voor integrale gezinszorg (CIG)
 • ​Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS)
 • Organisaties voor de bijzondere jeugdzorg (OBJ):
  • verblijf -12-jarigen
  • verblijf +12-jarigen
  • verblijf 0-18-jarigen
  • contextbegeleiding - basis
  • contextbegeleiding - midden
  • contextbegeleiding - hoog
  • contextbegeleiding autonoom wonen - basis
  • contextbegeleiding autonoom wonen - midden
  • ondersteunende begeleiding