Op 12 januari 2017 werden 13 klimaatengagementen ondertekend door Jo Vandeurzen, samen met acht koepelorganisaties, het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De sector streeft in deze engagementen naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%. Om deze doelstelling te realiseren stelt het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA) aan de sector middelen ter beschikking om gratis energieprestatiediagnoses op maat uit te voeren. Het VEB ondersteunt de sector en biedt een raamcontract aan waardoor het voor voorzieningen zeer eenvoudig is een diagnose voor hun patrimonium te laten uitvoeren.

Gratis energieprestatiediagnoses

Ieder gebouw binnen de zorg- en welzijnssector, dat nog minstens 5 jaar in gebruik zal blijven, komt in aanmerking voor een energieprestatiediagnose op maat. De diagnose geeft u een overzicht van de mogelijke energiebesparende maatregelen en hoe u deze kan integreren in een coherent werkbaar actieplan. In deze diagnose zitten eveneens tot maximaal 10 uur begeleiding inbegrepen voor de voor- en nazorg bij de energieprestatiediagnose op maat. Deze Zorg houdt concreet in: vragen beantwoorden van de voorziening, hulp bij het verzamelen van de data die nodig is voor de uitvoering van de energieprestatiediagnose, begeleiding en advies na de uitvoering…

Deze diagnose is kosteloos voor de voorziening onder de voorwaarde dat alle haalbare maatregelen uit het actieplan die zich binnen een periode van 5 jaar terugverdienen, worden uitgevoerd.
Voor maatregelen met een terugverdientijd langer dan 5 jaar zal VIPA op een gerichte manier middelen uit het klimaatfonds ter beschikking. De modaliteiten daarover zullen in een latere fase bekend gemaakt worden.

Bijkomende dienstverlening

Waar mogelijk zoekt het VEB maximaal synergiën tussen de verschillende uitkomsten van de energieprestatiediagnoses over verschillende gebouwen heen. Verschillende maatregelen zoals relighting, stookplaatsrenovatie of PV-aankoop kunnen worden gebundeld in een samenaankoop, of gebouwen kunnen gezamenlijk een energieprestatiecontract aangaan.

Meer info nodig?

Op de website van het VEB vindt u de engagementsverklaring en verschillende veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Contacteer gerust het VEB voor bijkomende info: communicatie@vlaamsenergiebedrijf.eu.

Ja, ik wil een gratis energieprestatiediagnose. Wat moet ik hiervoor doen?

Vul de bestelbon in voor al uw gebouwen die nog minstens 5 jaar in gebruik blijven en waarvoor u een gratis energieprestatiediagnose wenst. Hoe meer informatie u al direct kan meegeven over die gebouwen, hoe beter, maar achteraf lukt dit ook nog.

Klik hier voor het bestelformulier.

Het persbericht hierover kan u raadplegen.

Categorie: 
Algemeen - VIPA - duurzaam bouwen