Zorginspectie inspecteerde vanaf oktober 2017 in de 20 Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). CGG bieden op een 100-tal locaties medisch-psychiatrische en psychotherapeutische hulp aan mensen met psychische problemen.

De inspecties gebeurden bij de 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen, waar telkens op één wille­keurig gekozen vestigingsplaats een volwassenenteam werd geïnspecteerd.

Ondanks deze beperking van de scope kunnen een aantal sectorbrede conclusies geformuleerd worden, weliswaar met het voor­behoud dat deze niet allemaal kunnen veralgemeend worden naar de werking voor andere doelgroepen (bv. zorg voor kinderen en jongeren, forensische zorg, verslavingszorg, ouderenzorg).

De inspectie ging over 4 thema's: behandelplan, multidisciplinaire werking, outcomemonitoring en suïcidebeleid.

Lees het beleidsrapport

Categorie: 
Algemeen - Zorginspectie