Onderzoek over het thema 'gezondheid':

Vlaamse Sociale bescherming
Met de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) willen we ervoor zorgen dat mensen met chronische zorgnoden aangepaste, kwalitatieve en betaalbare zorg krijgen, thuis of in residentiële context. Het Steunpunt WVG voert verschillende onderzoeken.

Effectonderzoek naar preventie bij sekswerkers
Het doel van dit onderzoek was de effectiviteit van de werking na te gaan van de organisaties Ghapro en Pasop, die zich in de provincies Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen bekommeren om de gezondheid –in de ruime betekenis van het woord- van de sekswerkers. Daarnaast moest het onderzoek een antwoord trachten te vinden op de vraag of in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant ook een nood bestaat aan zulke organisaties. In totaal werden er in het onderzoek bijna 300 sekswerkers bevraagd. Sekswerkers zijn een groep die op diverse vlakken kwetsbaar is. Het stigma dat vanuit de maatschappij op deze groep wordt gekleefd, leidt vaak tot schaamte en het daaraan gekoppelde verborgen houden van het beroep, wat maakt dat sekswerkers dikwijls een dubbelleven moeten leiden. Daarnaast lopen sekswerkers door de uitoefening van hun beroep bepaalde gezondheidsrisico’s, met op de eerste plaats seksueel overdraagbare infecties.