Het Departement Zorg is een entiteit van de Vlaamse overheid. We hebben een brede waaier aan opdrachten, onder andere:

  • het voorbereiden, monitoren en opvolgen van beleidsinitiatieven;
  • het erkennen, subsidiëren en inspecteren van zorgvoorzieningen;
  • het aanbieden van ondersteunende diensten (IT, financieel, logistiek, personeel, …) aan onze personeelsleden.

Bij alles wat we doen, staat onze missie centraal: "Samenwerken voor een zorgzame en gezonde samenleving".

De Vlaamse overheid bestaat uit 10 beleidsdomeinen, waar het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin er 1 van is. Dit beleidsdomein is verder onderverdeeld in een Departement Zorg en verschillende agentschappen: Opgroeien (Jeugdhulp en Kind & Gezin), Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Rekem. 

Heeft u vragen over de impact van de Brexit voor u en/of uw organisatie, dan kan u terecht op de website van het Departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid.

Onze structuur

Het Departement Zorg bestaat uit 13 afdelingen.

Lees meer

Vacatures

Het Departement Zorg telt een 800-tal personeelsleden, in Brussel en verspreid over Vlaanderen. Interesse om ons te vervoegen?

Lees meer

Klachten

Een klacht over onze werking en dienstverlening, medewerkers of de informatie die we aanbieden? Meld het ons.

Lees meer

Pers

Persvragen over Zorginspectie, VIPA of andere thema's van het Departement Zorg?

Lees meer