Een klacht over het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin? Over onze werking en dienstverlening, medewerkers of de informatie die we aanbieden? Signaleer uw klacht aan de klachtenbehandelaar. Die zal uw klacht onderzoeken en proberen om u binnen de 45 kalenderdagen een antwoord te geven. U kan uw klacht bezorgen via dit formulier.

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht, dan kunt u ook terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Hieronder vindt u de meest voorkomende dienstverlening van het departement:

Thema Onderwerp

Justitiehuizen - slachtoffers van misdrijven - elektronisch toezicht

 

Uw klacht betreft de dienstverlening van de justitiehuizen, bijvoorbeeld m.b.t. het eerste juridisch advies, de gerechtelijke procedure waarin u betrokken bent, de rechten en ondersteuning van slachtoffers van een misdrijf, de advisering van een rechter in het kader van een familiaal conflict, de opvolging en ondersteuning bij vrijheid onder bepaalde voorwaarden, de bemiddeling en maatregelen.
Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Uw klacht betreft bijvoorbeeld hulp- en ondersteuning aan gedetineerden in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel, of de betaling van de leefvergoeding voor personen met elektronisch toezicht.
Zorginspectie Uw klacht betreft de inspectie van de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.
Eerstelijns juridische bijstand Uw klacht betreft bijvoorbeeld de erkenning van organisaties voor eerstelijns juridische bijstand, of de subsidiëring van commissies voor eerstelijns juridische bijstand.

Erkenning en subsidiëring van welzijnsvoorzieningen

 

Uw klacht betreft de erkenning of de subsidiëring van een van de onderstaande welzijnsvoorzieningen:
  • Centra voor tele-onthaal
  • Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW)
  • Slachtofferhulp door de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW)
  • Dienstverlening door de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) voor dak- en thuislozen
  • Instituten voor samenlevingsopbouw
  • Instellingen voor schuldbemiddeling.
  • Armoedeverenigingen
  • Autonome vrijwilligersorganisaties
  • Andere

Welzijns- en zorginfrastructuur (VIPA)

Uw klacht betreft financiële steun voor infrastructuurwerken van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.
Documentatie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie Uw klacht betreft bijvoorbeeld documentatie van het departement, wetenschappelijk onderzoek door het departement, of Flanders' Care (innoveren en ondernemen in zorg).
Een betaling door het departement Uw klacht betreft een betaling van een factuur, subsidies, ... door het Departement WVG.

Communicatie en algemene informatie

Uw klacht betreft bijvoorbeeld een persbericht, een publicatie, een informatiecampagne of een evenement van het departement.