Een korte nota met een stand van zaken van de werf op het vlak van uitvoering van de werken per perceel. Dit wordt geïllustreerd met beeldmateriaal van de werf.