De plannen van het project:

  1. een inplantingsplan op schaal 1/500;
  2. grondplannen op schaal 1/100, bij een verbouwing wordt een plan toegevoegd met aanduiding van de werken van de verbouwing ten opzichte van de bestaande situatie;
  3. gevels en sneden;
  4. een detailplan van elke typekamer;