De projectgegevens bevatten:

  • Algemene gegevens zoals: de zorgvorm, locatie, kostensoorten en capaciteit van het project.
  • Een oppervlakteoverzicht met de bruto en netto oppervlakte van alle ruimten in het project.
  • De kostenraming van het project per kostensoort, per zorgvorm en ten minste opgedeeld in vier onderdelen: ruwbouw, technische uitrusting, afwerking, losse uitrusting en meubilering:
    • voor een verbouwing steeds een gedetailleerde raming bijvoegen;
    • de raming steeds exclusief BTW en algemene onkosten;
    • de geraamde bouwkost per m², per kostensoort en per zorgvorm opgeven.