Regelgeving bij het decreet van 8 juli 2022 over de werk- en zorgtrajecten 

De operationalisering van de nieuwe regelgeving omtrent de werk- en zorgtrajecten werd afgerond en verliep stapsgewijs en volgens deze timing:

  • Activeringstrajecten: nieuwe regelgeving in werking sinds 01/07/2023
  • Onthaaltrajecten via het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): nieuwe regelgeving in werking sinds 01/07/2023
  • Arbeidsmatige activiteiten: nieuwe regelgeving in werking sinds 01/01/2024

Voor de activeringstrajecten werd er een overgangsregeling uitgewerkt waardoor trajecten die nog werden aangemeld binnen het regelgevend kader van het decreet van 25 april 2014, volgens die regelgeving zullen verder lopen tot uiterlijk 31/12/2025. 

Regelgeving bij het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten