De Commissie bestaat uit vier kamers:

  1. kamer voor welzijnsvoorzieningen;
  2. kamer voor gezondheidsvoorzieningen;
  3. kamer voor artsen-specialisten en huisartsen;
  4. kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten.

Kamer voor welzijnsvoorzieningen

De kamer voor welzijnsvoorzieningen adviseert over bezwaren betreffende welzijnsvoorzieningen, inclusief voorzieningen in het raam van het gezinsbeleid (centra voor algemeen welzijnswerk, voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, voorzieningen voor personen met een handicap, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, woonzorgcentra en thuiszorgvoorzieningen …) en over bezwaren betreffende het (niet) uitreiken van een pleegzorgzorgattest. Iedereen is deskundig in gezins- en welzijnsaangelegenheden.

Achternaam Voornaam Rol
Put Johan Voorzitter
Opgenhaffen Tim Ondervoorzitter
Van den Abbeele Koen Plaatsvervangend ondervoorzitter
Maertens Filip Lid
Griep Luc Lid
Kuti Katrien Lid
De Muynck Johan Lid
Hayemal Annemie Lid
Dekker Eric Plaatsvervangend lid
Michielsen Bart  Plaatsvervangend lid
Clijsters Christel Plaatsvervangend lid
Schoups Annick Plaatsvervangend lid
Luyten Anja Plaatsvervangend lid

Kamer voor gezondheidsvoorzieningen

De kamer voor gezondheidsvoorzieningen adviseert over bezwaren betreffende gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, lokale gezondheidsoverlegorganen, …). Iedereen is deskundig in gezondheids-aangelegenheden.

Achternaam Voornaam Rol
Cuypers Rita Plaatsvervangend voorzitter
Nys Herman Ondervoorzitter
Lippens Frank Plaatsvervangend ondervoorzitter
Van Der Biest Kathleen Lid
Douchy Frank Lid
Neelen Mathias Lid
Wuyts Yves Lid
Vertriest Sonja Lid
Baeckelandt Wino Plaatsvervangend lid
Van Den Oever Rob Plaatsvervangend lid
Heylen René Plaatsvervangend lid
Woestenborghs Wim Plaatsvervangend lid
Vergauwen Patrick Plaatsvervangend lid

Kamer voor artsen-specialisten en huisartsen

De kamer voor artsen-specialisten en huisartsen adviseert over bezwaren betreffende de erkenning van artsen-specialisten en huisartsen. Iedereen is deskundig in de procedure voor de erkenning van huisartsen en artsen-specialisten.

Achternaam Voornaam Rol
Cuypers Rita Plaatsvervangend voorzitter
Hompes Daphne Ondervoorzitter
Van Giel Roel Plaatsvervangend ondervoorzitter
Cras Patrick Lid
Coenegrachts Jean-Louis Lid
Deneyer Michel Lid
Dirix Luc Lid
Mertens Marianne Lid
Moerman Annelies Lid
Van Kersschaever Greta Lid
Aertgeerts Bert Plaatsvervangend lid
Bovyn Tom Plaatsvervangend lid
Goeman Lieve Plaatsvervangend lid
Lapperre Thérèse Plaatsvervangend lid
Masy Nadine Plaatsvervangend lid
Pype Peter Plaatsvervangend lid
Vandenbroucke Michel Plaatsvervangend lid

Kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten

De kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten adviseert over bezwaren betreffende de erkenning van tandartsen en tandartsen-specialisten. Iedereen is deskundig in de procedure voor de erkenning van tandartsen en tandartsen-specialisten.

Achternaam Voornaam Rol
Cuypers Rita Plaatsvervangend ondervoorzitter
    Ondervoorzitter
    Plaatsvervangend ondervoorzitter
Christiaens Veronique Lid
De Geyter Karlien Lid
De Vos Eddy Lid
Lambert Martijn Lid
Speybrouck Bart Lid
Vandenbulcke Jeroen Lid
Van Landuyt Kirsten Lid
Van Meerbeek Bart Lid
Bottenberg Peter Plaatsvervangend lid
Dekeyser Stefanie Plaatsvervangend lid
De Bruyne Mieke Plaatsvervangend lid
Siegers Karine Plaatsvervangend lid
Teughels Wim Plaatsvervangend lid
Thierens Laurent Plaatsvervangend lid
Vermylen Katrien Plaatsvervangend lid
Verschueren Jasmin Plaatsvervangend lid