De Commissie bestaat uit vier kamers:

  1. kamer voor welzijnsvoorzieningen;
  2. kamer voor gezondheidsvoorzieningen;
  3. kamer voor artsen-specialisten en huisartsen;
  4. kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten.

Kamer voor welzijnsvoorzieningen

De kamer voor welzijnsvoorzieningen adviseert over bezwaren betreffende welzijnsvoorzieningen, inclusief voorzieningen in het raam van het gezinsbeleid (centra voor algemeen welzijnswerk, voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, voorzieningen voor personen met een handicap, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, woonzorgcentra en thuiszorgvoorzieningen …) en over bezwaren betreffende het (niet) uitreiken van een pleegzorgzorgattest. Iedereen is deskundig in gezins- en welzijnsaangelegenheden.

Achternaam Voornaam Rol
Put Johan Voorzitter
Opgenhaffen Tim Ondervoorzitter
Van den Abbeele Koen Plaatsvervangend ondervoorzitter
Maertens Filip Lid
Griep Luc Lid
Kuti Katrien Lid
De Muynck Johan Lid
Hayemal Annemie Lid
Dekker Eric Plaatsvervangend lid
Michielsen Bert Plaatsvervangend lid
Clijsters Christel Plaatsvervangend lid
Schoups Annick Plaatsvervangend lid
Luyten Anja Plaatsvervangend lid

Kamer voor gezondheidsvoorzieningen

De kamer voor gezondheidsvoorzieningen adviseert over bezwaren betreffende gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, lokale gezondheidsoverlegorganen, …). Iedereen is deskundig in gezondheids-aangelegenheden.

Achternaam Voornaam Rol
Cuypers Rita Plaatsvervangend voorzitter
Nys Herman Ondervoorzitter
Lippens Frank Plaatsvervangend ondervoorzitter
Van Der Biest Kathleen Lid
Douchy Frank Lid
Neelen Mathias Lid
Wuyts Yves Lid
Vertriest Sonja Lid
Baeckelandt Wino Plaatsvervangend lid
Van Den Oever Rob Plaatsvervangend lid
Heylen René Plaatsvervangend lid
Woestenborghs Wim Plaatsvervangend lid
Vergauwen Patrick Plaatsvervangend lid

Kamer voor artsen-specialisten en huisartsen

De kamer voor artsen-specialisten en huisartsen adviseert over bezwaren betreffende de erkenning van artsen-specialisten en huisartsen. Iedereen is deskundig in de procedure voor de erkenning van huisartsen en artsen-specialisten.

Achternaam Voornaam Rol
Cuypers Rita Plaatsvervangend voorzitter
Hompes Daphne Ondervoorzitter
Van Giel Roel Plaatsvervangend ondervoorzitter
Bosmans Jean-Louis Lid
Christiaens Paul Lid
De Vos Martine Lid
Dirix Luc Lid
Dupont Alain Lid
Mesotten Liesbet Lid
Van Kersschaever Greta Lid
Aertgeerts Bert Plaatsvervangend lid
Bouwen An Plaatsvervangend lid
Devroey Dirk Plaatsvervangend lid
Pype Peter Plaatsvervangend lid
Staelens Lorenzo Plaatsvervangend lid
Tassignon Marie-Jose Plaatsvervangend lid
Van Butsele Benoni Plaatsvervangend lid

Kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten

De kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten adviseert over bezwaren betreffende de erkenning van tandartsen en tandartsen-specialisten. Iedereen is deskundig in de procedure voor de erkenning van tandartsen en tandartsen-specialisten.

Achternaam Voornaam Rol
Cuypers Rita Plaatsvervangend ondervoorzitter
    Ondervoorzitter
    Plaatsvervangend ondervoorzitter
Christiaens Veronique Lid
De Laat Antoon Lid
De Vos Eddy Lid
Declerck Dominique Lid
Martens Luc Lid
Speybrouck Bart Lid
Van Den Berghe Linda Lid
Vande Vannet Bart Lid
Bottenberg Peter Plaatsvervangend lid
Braem Marc Plaatsvervangend lid
Cauwels Rita Plaatsvervangend lid
De Coster Gerda Plaatsvervangend lid
De Geyter Karlien Plaatsvervangend lid
Lambrechts Paul Plaatsvervangend lid
Siegers Karine Plaatsvervangend lid
Vermylen Katrien Plaatsvervangend lid