De Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat)-pleegzorgers behandelt de bezwaren die door een initiatiefnemer in de welzijns- of gezondheidszorg of door bepaalde beroepsbeoefenaars van de geneeskunde worden ingediend tegen één van de volgende beslissingen of voornemens daartoe van het departement of een agentschap van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:

  • de weigering om een toelating, een vergunning of een erkenning te verlenen, te verlengen of te wijzigen;
  • de gedwongen wijziging, de schorsing, de opheffing of de intrekking van een toelating, een vergunning of erkenning;
  • de sluiting;
  • de weigering, vermindering, stopzetting of terugvordering van subsidies voor kinderopvanglocaties.

Het gaat om een voornemen of beslissing van het

De kamer voor welzijnsvoorzieningen is ook bevoegd om bezwaren van kandidaat-pleegzorgers of pleegzorgers tegen een beslissing van een dienst voor pleegzorg te behandelen.