De belangrijkste vaststellingen van de praktijkwerkers worden in het voorjaar van 2018 voorgelegd aan een expertenpanel. Het middenveld, koepels, steunpunten, gebruikersverenigingen, overheden, … worden dan bevraagd. Hoe dat precies verloopt, lees je later op deze site.