De sociaalwerkconferentie wil een toekomstvisie voor het sociaal werk formuleren die geënt is op een mensenrechtenbenadering. Samen met het werkveld concretiseren we die mensenrechtenbenadering en identificeren we de sterktes en uitdagingen voor het sociaal werk. 

De conferentie wil in de eerste plaats een platform creëren waar frontliniewerkers hun stem over hun eigen praktijk kunnen laten horen, om samen mee de toekomstvisie over sociaal werk in een veranderende samenleving uit te denken. 

Meer dan 120 sociaal werkers, die met beide voeten in de praktijk staan, werken mee aan de inhoudelijke voorbereiding van de conferentie. Dit gebeurt in zeven verschillende werkgroepen.

Hieronder vind je meer info over deze werkgroepen.

​Werkgroepen

 • Sociaal werk op de eerste lijn en in de samenleving
  • OCMW, CAW, opbouwwerk, sociale diensten van mutualiteiten, verenigingen waar armen het woord nemen, wijkgezondheidscentra, buurtwerk, …
 • Sociaal werk en kinderen/jongeren 
  • integrale jeugdhulp, jeugdwelzijnswerk, lokaal jeugdbeleid, jeugdpsychiatrie, revalidatiecentra, …
 • Sociaal werk en ondersteuning van sociaal kwetsbare volwassenen en ouderen met beperkingen
  • residentiële, ambulante en  mobiele ondersteuning van personen met een beperking, sociale diensten in ziekenhuizen, woonzorgcentra en psychiatrische instellingen, vormingsinstellingen voor personen met een beperking, gebruikersverenigingen, …
 • Sociaal werk en justitie
  • justitieel welzijnswerk binnen CAW’s, sociaal werk (PSD en zorgteams) in gevangenissen, justitieassistenten, sociaal werkers van de sociale dienst van de Vlaamse gemeenschap bij de jeugdrechtbank, gespecialiseerde vormingsinstellingen (bijvoorbeeld Rode Antraciet), …
 • Sociaal werk en integratie
  • onthaalbureaus, centra voor basiseducatie, onthaaldiensten van CAW’s voor personen met een precair verblijfstatuut, etnisch-culturele federaties (binnen het kader van het sociaal-cultureel volwassenwerk), sociaal-culturele bewegingen (zoals Kif Kif, Vluchtelingenwerk Vlaanderen), …
 • Sociaal werk en arbeid
  • sociale economie, maatwerkbedrijven, arbeidstrajectbegeleiding (met inbegrip van OCMW’s), vakbonden, …
 • Sociaal werk en transitie
  • alternatieve munten, stadslandbouw, zelfgeteelde groenten, ruilen van kledij, repair cafés, geefwinkels, energiecoöperaties, ...