De commissie brengt uiterlijk 75 dagen na de ontvangst van een dossier een advies over het bezwaar uit dat aan alle partijen wordt bezorgd. De voorzitter van de kamer kan bij een gemotiveerde beslissing die termijn met dertig dagen verlengen.

In haar advies doet de commissie uitspraak over de bestreden beslissing van de administratie door deze te bevestigen of te weerleggen. In dat laatste geval neemt de minister de eindbeslissing. Bij betwistingen inzake pleegzorg is het de toezichthoudende dienst die het dossier opnieuw bekijkt.