Een verslag met een overzicht van de wijze waarop de aanvrager tegemoetgekomen is aan de opmerkingen, vermeld bij de subsidiebelofte, en over alle wijzigingen die er ten aanzien van de subsidiebelofte doorgevoerd werden, zowel op bouwfysisch, bouwtechnisch, conceptueel als op functioneel vlak.

Alle type wijzigingen worden gemotiveerd. Bij planwijzigingen worden de plannen met aanduiding van de wijzigingen toegevoegd als bijlage aan het verslag, of wordt een extract van de plannen aan het verslag toegevoegd.