Zorginspectie voert een thematische sectoroverschrijdende inspectieronde uit waarbij de aandacht niet alleen gaat naar de uitvoeringspraktijk van vrijheidsbeperkende maatregelen, maar ook naar het preventieve beleid en het verbeterbeleid die op dat vlak gevoerd worden. Van december 2016 tot en met maart 2017 richtte Zorginspectie zich daarvoor op de doelgroep van minderjarigen in psychiatrische afdelingen van algemene en psychiatrische ziekenhuizen. In een tweede fase vanaf mei 2017 tot oktober 2017 kwamen de voorzieningen in de jeugdhulp aan bod.

Hieronder kan u de inspectieverslagen terugvinden over de thematische inspectieronde rond vrijheidsbeperkende maatregelen in de onthaal, oriëntatie en observatiecentra en de proeftuinen.

Het is belangrijk bij het lezen van de inspectieverslagen eerst de algemene duiding door te nemen.

Bij het afronden van deze inspecties maakte Zorginspectie een beleidsrapport op, waarin de belangrijkste inspectievaststellingen werden gegroepeerd en besproken. U kan er ook een samenvatting van het rapport in raadplegen.  

Volgende centra en proeftuinen werden bezocht:

Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra

Proeftuinen