Actueel

Zorginspectie ging na welke weg de Centra Algemeen Welzijnswerk al hebben afgelegd en welke stappen nog gezet moeten worden. Het rapport werd op 19 januari 2017 voorgesteld.

Deze inspecties zijn een gezamenlijke opdracht voor Zorginspectie en Onderwijsinspectie en kaderen in de transitie van de IPO’s van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De inspecties gaan door in het voorjaar van 2017.

​Tijdens haar inspectieronde concentreerde Zorginspectie zich op het traject dat een internistische patiënt kan volgen in een ziekenhuis (spoedgevallendienst, intensieve zorgen, apotheek, …) en op de daaraan gekoppelde risico’s.

We vernemen af en toe dat personen zich voorstellen als een inspecteur van kinderopvangvoorzieningen, hoewel ze dit niet zijn. 

Contact

Zorginspectie 
Koning Albert II-laan 35 bus 31 
1030 Brussel 
T 02 553 34 34 
contact@zorginspectie.be