Dit thema dekt verschillende aspecten waarbij zowel de (initiĆ«le) bouwkost als de langetermijn exploitatiekost in ogenschouw worden genomen. Hierbij streeft het VIPA naar een langetermijn financieel haalbare bouwinvestering.

Betaalbaarheid interpreteren we hier als de kostprijs van een gebouw. Hierbij kan het VIPA een grote rol spelen door het verzamelen van gegevens en referenties en zo de bouwheren helpen de kostprijs beter in te schatten en te vergelijken. Bij de bouw van zorginfrastructuur kan het VIPA ook helpen bij het identificeren van de meest aangewezen kredietvorm (financiering).

Naast de pure betaalbaarheid en financiering van de bouw gaan we ook kijken welke effecten of gevolgen gemaakte bouwkeuzes hebben op de langetermijn exploitatiekost van een gebouw.