De bouwindex wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de formule (0,40 s/ S + 0,40 i/I + 0,20), waarbij :

  • s en S zijn de officiële lonen in de bouwnijverheid voor de categorie A zone 1, respectievelijk tien dagen voor de beschouwde datum en op 1 januari 1994;
  • i en I zijn de indexen van de bouwmaterialen, zoals van kracht op 1 november 1993.

De FOD Economie berekent de component i vanaf 2023 volgens een nieuwe methodologie, wat resulteert in de I-2021. De oude i lag op het moment dat ze de laatste keer als gekende waarde werd gebruikt voor de bouwindex van 2022, 87,02 x hoger dan de nieuwe I-2021.
Voor de berekeningen van de bouwindex vanaf 2023 dient de nieuwe I-2021 daarom vermenigvuldigd te worden met 87,02 om de oude i in de formule voor de bouwindex te kunnen invullen.
Voortaan wordt ook de nieuwe I-2021 van december in plaats van november genomen.

De S- en I-waarden zijn vaste referentiewaarden. De s- en i-waarden zijn variabele waarden die jaarlijks worden bepaald. 

Meer informatie omtrent de waarden van i, I, s en S is te vinden op deze website

Bouwindex voor alle VIPA-sectoren:

  • de S-waarde bedraagt 19,885
  • de I-waarde bedraagt 3.627
Jaar s i-2021 i Index
2024 37,261 139,30 12122 2,28638
2023 35,980 135,85 11822 2,22750
2022 33,217 - 10397 2,01480
2021 32,122 - 7944 1,72225
2020 31,792 - 7660 1,68429
2019 32,397 - 8066 1,74124
2018 32,111 - 7808 1,70703
2017 31,390 - 7276 1,63386
​2016 ​31,406 - ​6649 ​1,56503
2015​ ​31,260 - ​7189 ​1,62165
2014​ ​31,145 - 7235​ 1,62441​
​2013 30,943​ - 7381​ 1,63645​
 2012 30,257 - 7361 1,62044
 2011 29,215 - 7127 1,57367
 2010   28,655  -  6483   1,49139 
2009 28,378 - 6590 1,49761
2008 27,620 - 6721 1,49681
2007 26,869 - 6561 1,46406
2006 26,384 - 5251 1,30983
2005 25,623 - 4873 1,25283
2004 25,070 - 4414 1,19109
2003 24,318 - 4189 1,15115
2002 24,110 - 4045 1,13109
2001   -   1,10929
2000   -   1,08445
1999   -   1,06038
1998   -   1,05488
1997   -   1,04472
1996   -   1,02843
1995   -   1,03177
1994   -   1,00