De bouwindex wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de formule (0,40 s/ S + 0,40 i/I + 0,20), waarbij :

  • s en S zijn de officiële lonen in de bouwnijverheid voor de categorie A zone 1, respectievelijk tien dagen voor de beschouwde datum en op 1 januari 1994;
  • i en I zijn de indexen van de bouwmaterialen, zoals van kracht op 1 november 1993.

De S- en I-waarden zijn vaste referentiewaarden. De s- en i-waarden zijn variabele waarden die jaarlijks worden bepaald. 

Meer informatie omtrent de waarden van i, I, s en S is te vinden op deze website

Bouwindex voor alle VIPA-sectoren:

  • de S-waarde bedraagt 19,885
  • de I-waarde bedraagt 3.627
Jaar s i Index
2020 31,792 7660 1,68429
2019 32,397 8066 1,74124
2018 32,111 7808 1,70703
2017 31,390 7276 1,63386
​2016 ​31,406 ​6649 ​1,56503
2015​ ​31,260 ​7189 ​1,62165
2014​ ​31,145 7235​ 1,62441​
​2013 30,943​ 7381​ 1,63645​
 2012 30,257 7361 1,62044
 2011 29,215 7127 1,57367
 2010   28,655   6483   1,49139 
2009 28,378 6590 1,49761
2008 27,620 6721 1,49681
2007 26,869 6561 1,46406
2006 26,384 5251 1,30983
2005 25,623 4873 1,25283
2004 25,070 4414 1,19109
2003 24,318 4189 1,15115
2002 24,110 4045 1,13109
2001     1,10929
2000     1,08445
1999     1,06038
1998     1,05488
1997     1,04472
1996     1,02843
1995     1,03177
1994     1,00