Hieronder vindt u de geldende BTW-tarieven voor de realisatie van zorginfrastructuur die in aanmerking komt voor VIPA-investeringssubsidies.

BTW-regelgeving

Voor roerende goederen (losse uitrusting en meubilair) en diensten (studiekosten): 21%
Bij vragen over BTW tarief dat van toepassing is op uw specifiek project, kan u contact opnemen met het plaatselijke BTW controlekantoor.

Attest BTW-tarief

Met ingang van 1 januari 2019 zal de Federale Overheidsdienst Financiën een BTW-attest uitreiken aan de voorzieningen die een aanvraag tot het bekomen van investeringssubsidies indienen bij VIPA. We bevelen u aan dit attest aan te vragen van zodra de te realiseren oppervlakte per zorgvorm vaststaat. 

BTW-tarieven voor de voorzieningen van de verschillende VIPA-sectoren

Sector

Nieuwbouw

Verbouwing

Ouderen- en thuiszorg
Woonzorgcentrum (incl. Kortverblijf) 12% 6%
Lokaal dienstencentrum 21%
Dagverzorgingscentrum 21%
Assistentiewoningen  
- erkend 12%
- aangemeld 21%
   
Ziekenhuizen
Algemeen ziekenhuis 21%
Psychiatrisch ziekenhuis 21%
Universitair ziekenhuis 21%
Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) 12% 6%
   
Personen met een handicap
Huisvesting personen met een handicap 6%
Revalidatiecentrum 21%
Semi-internaat 21%
Dagcentrum 21%
   
Bijzondere jeudbijstand
Residentieel 12% 6%
Niet-residentieel 21%
   
Centra Algemeen Welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg  
Residentieel 12% 6%
Niet-residentieel 21%
   
Gezinnen met kinderen  
Crèches 21%
Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - niet residentieel 21%
Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - residentieel 12% 6%
Vertrouwenscentra voor kindermishandeling 21%