BTW-tarieven voor de voorzieningen van de verschillende VIPA-sectoren

Sector

Nieuwbouw

Verbouwing

Ouderen- en thuiszorg
Woonzorgcentrum (incl. Kortverblijf) 12% 6% (1)
Lokaal dienstencentrum 21% 21%
Dagverzorgingscentrum 21% 21%
Assistentiewoningen  
- erkend 12% 12%
- aangemeld 21% 21%
   
Ziekenhuizen
Algemeen ziekenhuis 21% 21%
Psychiatrisch ziekenhuis 21% 21%
Universitair ziekenhuis 21% 21%
Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) 12% 6%
   
Personen met een handicap
Huisvesting personen met een handicap (2) 6% 6%
Revalidatiecentrum 21% 21%
Semi-internaat 21% 21%
Dagcentrum 21% 21%
   
Bijzondere jeugdbijstand
Residentieel 12% 6%
Niet-residentieel 21% 21%
   
Centra Algemeen Welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg  
Residentieel 12% 6%
Niet-residentieel 21% 21%
   
Gezinnen met kinderen  
Crèches 21% 21%
Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - niet residentieel 21% 21%
Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - residentieel 12% 6%
Vertrouwenscentra voor kindermishandeling 21% 21%
 
(1) Als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, zoals minimale ouderdom van de infrastructuur.
(2) Als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, waaronder erkenning van de uitbater vanwege het fonds of een agentschap voor personen met een handicap.