Coördinatiecommissie

De Coördinatiecommissie adviseert de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij het verlenen van subsidies aan initiatiefnemers die bij het VIPA een aanvraag tot investeringssubsidies hebben ingediend. De commissie bespreekt elk dossier op basis van een functioneel, financieel en bouwtechnisch advies over het technisch-financieel plan dat een initiatiefnemer indiende. De commissie formuleert één gecoördineerd advies aan de minister. Deze adviezen worden respectievelijk opgemaakt door het functioneel bevoegde agentschap of departement, het financieel team en het bouwtechnisch team van het VIPA.

De commissie bestaat uit

  • Secretaris-generaal van het Departement WVG
  • Afdelingshoofd VIPA
  • Secretaris van de commissie
  • Vertegenwoordigers van de verschillende sectoren (functioneel bevoegde agentschappen/departement)
  • Inspecteur van Financiën (raadgevende stem)
  • Vertegenwoordiger van het kabinet van de minister (raadgevende stem)

Goedgekeurde projecten

Het VIPA verstrekt jaarlijks investeringssubsidies aan verschillende voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector. Dit betekent ook dat in Vlaanderen continu gebouwd en verbouwd wordt om ervoor te zorgen dat onze burgers in comfortabele en bereikbare gebouwen gebruik kunnen maken van allerlei welzijns- en gezondheidsdiensten. 

Goedgekeurde projecten

Goedgekeurde capaciteiten