De gevangenis is een bijzondere werkplek. Voor de medewerkers die actief zijn binnen de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel voorzien we dan ook in specifieke vorming en ondersteuning, afgestemd op deze specifieke context en doelgroep.
De Werkgroep Vorming en Ondersteuning (WEVO) van de gemengde commissie is hiervoor verantwoordelijk.

De WEVO tracht zoveel mogelijk vorming op maat te organiseren. Informatie over dit aanbod, maar ook over ruimer vormingsaanbod voor medewerkers in de gevangenissen, krijg je via de nieuwsbrief van Klasbak: de ‘Bakberichten’.

Hieronder vind je meer informatie over het vormingsaanbod dat de WEVO organiseert. Klik op de vormingstitel, voor meer informatie over het programma en de inschrijving.

Voor wie?

Alle medewerkers die hulp- en dienstverlening aanbieden binnen de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel.

Prijs

De vormingen van de WEVO worden gratis aangeboden. Als je zonder verwittiging vooraf niet komt opdagen, rekenen we een administratiekost van 50 euro aan.

Contact

Met algemene vragen met betrekking tot het WEVO-aanbod kun je terecht bij Karen De Win.