Wie?

Onze organisatie is een dynamisch ziekenhuis met 267 erkende bedden. Gemotiveerde medewerkers bieden een kwalitatief hoogstaand zorgaanbod, in samenwerking met andere regionale gezondheidszorgverleners.

Wat?

Het is een globaal afvalbeheerproject: het bereide voedingsafval wordt sinds oktober 2015 halfjaarlijks gewogen en vergeleken met de hoeveelheid bereide etenswaren.

Alles wat van de verpleegafdelingen of vergaderzalen komt, al dan niet geopend, wordt gelijk in de vuilnisbak gegooid om hygiënische redenen. Na de afruim en de afwas verlieten dagelijks kilo’s afval de keuken. Om die reden werd een nulmeting georganiseerd: voor elke middagband werd gedurende één week de menu van de dag meermaals gewogen om een juister beeld te krijgen van de huidige gewichten en verdeelde porties, die afhankelijk van de menu (puree, saus,…) kunnen verschillen. Op basis daarvan werd een gemiddelde uitgaande voeding per kar, dus per afdeling, op basis van het aantal eters berekend. Na de middagdistributie werd aan de afwas nadien alles wat normaal gezien in de vuilbak wordt gegooid bijgehouden in afzonderlijke emmers (aardappelen, groenten, vlees). Dit werd na elke kar gewogen en genoteerd, waarna dagelijks het procentueel verlies werd berekend. Alle losse stukken (bv.: yoghurt, fruit, cupjes dressing, bijvoeding,…) op de plateau’s werden tevens geteld. De verpleegafdelingen waren niet op de hoogte van de metingen.

De resultaten werden onderzocht, waarbij we onmiddellijk de belangrijkste knelpunten hebben aangepakt: afstemming van de juiste porties aangeleverde voeding, striktere standaarden in portionering en meer en betere communicatie tussen klant en keuken. De verpleegafdelingen werden over de resultaten geïnformeerd, waarbij de meest opvallende zaken een directe awareness hebben gecreëerd. De algemene afspraken werden toegelicht. Het openbaar maken van de resultaten zorgt voor gezonde competitie tussen de afdelingen. Een halfjaarlijkse (her)controle zorgt voor een continue bijsturing en borging van het systeem.  

Alle afspraken die werden gemaakt, hadden tot doel onze afvalberg en de impact op het milieu te verminderen, alsook een bewustere omgang met voeding en een betere bevraging van de patiënt door ons personeel.

Investering?

Het systeem dat wij gebruiken om het bereide voedingsafval te beperken, kan iedereen die bewust met de kostenstructuur en het verdienmodel van de instelling omgaat bekoren. Onze metingsmethode maakt het geheel laagdrempelig. Het wegen van de bereide kilogrammen voeding wordt op voorhand gedaan door een verantwoordelijke diëtiste. Gedurende de afwas is één extra persoon aanwezig, bv. dezelfde diëtiste, om de meting te sturen. Wil men een globaal idee over het afvalverlies hoeft het opsplitsen in afdelingen niet en is de test eenvoudig gemaakt. Alleen blijven de conclusies dan ook algemeen.

Voordeel?

Gedurende 18 maanden tijd hebben we het algemeen voedselverlies van bereide voeding teruggebracht tot 1/3e van wat het oorspronkelijk was. De meting zelf vraagt een kleine tijdsinvestering, maar op termijn wordt wel winst geboekt voor de keuken, de cafetaria en het milieu

Toekomst?

Wij hopen om ook in te zetten op de preventie van voedselverliezen door de sensibilisering van de klant. Dit simultaan project is van start gegaan in februari 2017 met de afname van een enquête over de cafetaria met als doel het aanbod meer aan te passen aan de noden. Aansluitend hierop plannen we posters te maken over afvalbeheer en algemene gezondheidspromotie, om ervoor te zorgen dat globale waste monitoring een hot topic blijft en wij medewerkers, bezoekers en patiënten bereiken.