Online-loket voor VIPA-dossiers

eVIPA (gebruik GOOGLE CHROME!) is het loket waar u al uw VIPA-dossiers van de klassieke VIPA-betoelagingssysteem op één plaats online kunt indienen, raadplegen en opvolgen in elke fase van de VIPA-procedure. De bedoeling is om eVIPA gefaseerd ook open te stellen voor dossiers uit de andere VIPA-betoelagingssystemen, maar voorlopig gebeurt dit nog op de bestaande manier (e-mail).

Via eVIPA kunt u o.a.:

  • alle dossierstukken en -gegevens indienen (of verder afhandelen) en raadplegen (data, beslissingen, plannen, …)
  • de voortgang in uw dossier(s) opvolgen door de berichten die eVIPA u stuurt
  • alle communicatie m.b.t. uw dossier(s) terugvinden (verslagen, …)

Hoe begint u er aan?

  1. Meldt u dan aan in eVIPA

Als uw toegangsbeheer in orde is, kunt u zich aanmelden in eVIPA (gebruik GOOGLE CHROME!).
Hoe u dit doet, vindt u in de ‘Handleiding eVIPA’

TIP: in het scherm 'Aanmelden' klikt u op de tab 'Via eHealth', niet 'Via Vlaamse overheid'!

  1. Wilt u een VIPA-aanvraag indienen?  

Na het vooroverleg met het VIPA krijgt u van uw bouwtechnisch adviseur een link met uw dossiernummer. Met deze link kunt u in eVIPA (gebruik GOOGLE CHROME!) uw VIPA-aanvraag indienen.

Ervaart u problemen met eVIPA? 

  • Kunt u zich niet aanmelden op eVIPA?
    ​Contacteer ERANOVA, het contactcenter van eHealth, op het nummer 02-788 51 55 of via mail naar support@ehealth.fgov.be.  U kunt er elke werkdag terecht van 7 tot 20u.
  • Kunt u zich wél aanmelden op eVIPA, maar: