Is er een deadline voor het aanvragen van een erkenning?

Nee, je kan te allen tijde een aanvraag indienen.

Is het aanbod AMA toegankelijk voor personen met een handicap?

Om dubbele financiering  te voorkomen is AMA niet combineerbaar met dagondersteuning en/of begeleid werken binnen het aanbod van het VAPH en dit zowel bij rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) als via niet-rechtstreeks toegankelijke hulp via een persoonsvolgend budget. Een persoon kan dus niet enkele dagen begeleid werken en/of enkele dagen gebruik maken van dagondersteuning en daarnaast arbeidsmatige activiteiten verrichten.  

Wat kan dus niet?

Wat is het verschil met AMA SE (arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie) en begeleid werken?

Er zijn drie gesubsidieerde, gereglementeerde vormen van onbetaalde activiteiten: begeleid werken, arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie (AMA SE) en arbeidsmatige activiteiten in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid. 

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen