De erkenning moet worden aangevraagd via een elektronisch formulier dat ter beschikking wordt gesteld op deze website. De aanvraag moet gebeuren met de ID-kaart van een persoon die rechtsgeldig de organisatie kan binden, zoals bijvoorbeeld de directeur.

Via het formulier moet je aangeven dat je organisatie voldoet aan de erkenningscriteria (deskundig personeel met het gevraagde diploma of gevraagde ervaring, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid op niveau van de organisatie voor het begeleiden van mensen met AMA). We vragen niet om een diplomabewijs toe te voegen. Ook de polis burgerlijke aansprakelijkheid wordt niet opgevraagd; de organisatie dient deze ter beschikking en ter inzage te houden (voor Zorginspectie).