Impact op erkenning als AMA-begeleider

Op basis van de geldende regelgeving dient met het volgende rekening te worden gehouden: 

 • Als twee organisaties fuseren tot een nieuwe organisatie
  • De nieuwe organisatie dient een nieuwe erkenningsaanvraag (begeleider AMA) in, ook al beschikten de twee vorige organisaties over een erkenning begeleider AMA. Er moet immers nagegaan worden of de nieuwe organisatie ook aan de erkenningsvoorwaarden voldoet
 • Als het gaat over een bestaande organisatie die reeds beschikt over een erkenning als begeleider AMA en waaraan AMA-deelnemers worden ‘overgedragen’ of waarin een andere organisatie inkantelt:
  • De bestaande erkenning blijft behouden. In geval van herstructurering wordt best wel nagegaan of deze organisatie nog steeds aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet, zoals vermeld in artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2022 houdende de uitvoering van het decreet van 8 juli 2022 over de werk- en zorgtrajecten. 

Impact op de AMA-overeenkomsten 

 • In geval van een fusie:
  • Als de organisatie die het resultaat is van de ‘fusie’ erkend is als begeleider AMA (zie eerder), kan die de overeenkomst met de deelnemer en werkpost in principe verderzetten zonder dat een tussenkomst van de deelnemer nodig is. Indien de organisatie niet erkend is, kunnen de contracten niet worden verder gezet.
 • In geval van een overname of inkanteling:
  • De lopende AMA-contracten gaan in dit geval automatisch over, zonder dat de tussenkomst van de deelnemer nodig is. 

Meer informatie vind je terug in deze brief van 23/08/2021 over de samenvoeging van begeleidingscapaciteit - impact op erkenning als begeleider arbeidsmatige activiteiten

Opgelet, bij een fusie, overname of inkanteling dient er steeds contact te worden opgenomen met het Departement Zorg via zorgenwerk.zorg@vlaanderen.be opdat de impact van de fusie kan worden bekeken en eventuele administratieve achterliggende processen in orde kunnen worden gebracht.