Uit overleg met de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) blijkt dat de Arbeidswet van 16 maart 1971 van toepassing is voor AMA, net als de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen. Alle regels die gelden voor de werknemers in de sector waarin de AMA deelnemer bezigheid verricht, gelden dus ook voor AMA deelnemers.

Ook het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten is van toepassing. Via dit KB wordt geregeld dat er voor AMA deelnemers een aangifte in Dimona moet gebeuren (Dimona without dmfa). Daarover kunt u ook meer lezen onder deze vraag.

De FOD WASO heeft aangegeven dat de Codex over het Welzijn op het Werk niet van toepassing is op AMA: externe preventiediensten moeten dus niet ingeschakeld worden voor AMA deelnemers.