Arbeidsmatige activiteiten zijn geen arbeid. Toch is bepaalde regelgeving die geldt voor arbeid, ook van toepassing voor AMA:

  • Uit overleg met de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) blijkt dat de Arbeidswet van 16 maart 1971 van toepassing is voor AMA. De Arbeidswet regelt onder meer de arbeids- en rusttijden (zondagsrust, arbeidsduur, het naleven van uurroosters en pauzes) en moederschapsbescherming. Alle regels die daarover gelden voor de werknemers in de sector waarin de AMA deelnemer arbeidsmatige activiteiten verricht, gelden ook voor de AMA deelnemer.
  • Ook de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, is van toepassing voor AMA. Feestdagen die gelden voor de werknemers in de sector waarin de AMA deelnemer arbeidsmatige activiteiten verricht, gelden ook voor de AMA deelnemer.
  • Daarnaast is ook het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten van toepassing. Via dit KB wordt geregeld dat er voor AMA deelnemers een aangifte in Dimona moet gebeuren: Dimona without dmfa (= voor werknemers die niet onderworpen zijn aan bijdragen). Meer informatie over de verplichte Dimona-aangifte vind je hier.
  • De FOD WASO heeft aangegeven dat de Codex over het Welzijn op het Werk niet van toepassing is op AMA. Het is dus geen verplichting om externe preventiediensten in te schakelen voor AMA deelnemers.