Zorginspectie ging bij 50 OCMW ’s na of de rechten van de cliënten gerespecteerd worden. Ze bundelde de resultaten van deze vaststellingen in een rapport.

Een OCMW of een CAW kan erkend worden als instelling voor schuldbemiddeling. Zij helpen mensen met financiële problemen om hun budget te beheren en kunnen bemiddelen bij schuldeisers. Er zijn 321 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (306 OCMW’s, 4 OCMW-verenigingen en 11 Centra Algemeen Welzijnswerk).

Meer informatie over deze instellingen >>

 

Categorie: 
Zorginspectie