Overzicht nieuwsberichten

We vernemen af en toe dat personen zich voorstellen als een inspecteur van kinderopvangvoorzieningen, hoewel ze dit niet zijn. 

Familiaal geweld is in veel gezinnen een harde realiteit. Door de coronacrisis valt het openbaar leven stil en zijn gezinnen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan dagelijkse structuur en sociaal isolement kunnen in combinatie met angst en stress tot meer spanningen in gezinnen leiden, of tot geweld. Het is dan ook belangrijk dat de hulpverlening deze gezinnen blijft bereiken. Ook u kunt hier al lokaal bestuur een rol in spelen door deze gezinnen te informeren en toe te leiden naar het hulpaanbod.

Leefmilieu Brussel organiseert op 11 oktober 2019 een seminarie over 'Kwaliteit van de binnenlucht'.

Abonneren op Nieuws

Pagina's