Overzicht nieuwsberichten

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB), de Vlaamse laag bovenop de bestaande federale sociale zekerheid, wordt in 2019 uitgebreid. Vanaf dan zullen ook de woonzorgcentra en de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen (bv. rolstoelen en elektrische scooters) onder de VSB vallen. Bedoeling is dat er nog meer uitbreidingen volgen.

De nieuwe campagne van 1712 richt zich op partnergeweld bij ouderen.

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 inzake de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren is verschenen in het Belgische Staatsblad van 9 mei 2017. Het gaat om een vrij ingrijpende wijziging.

Een overzicht van de projecten die in aanmerking kunnen komen voor een subsidiebelofte in 2017, voor zover ze een positief advies van de VIPA-coördinatiecommissie krijgen en ze ook voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Er is een eerste oproep gebeurd naar alle woonzorgcentra en centra voor kortverblijf verzonden om een aanvraag in te dienen tot het verkrijgen van een infrastructuurforfait. Lees meer informatie hierover op de website.

Abonneren op Nieuws

Pagina's