Overzicht nieuwsberichten

Bij inspecties in de loop van 2018 en 2019 focuste Zorginspectie op de hulpverleningspraktijk van de diensten voor pleegzorg bij de start van een begeleiding. In het rapport leest u de samenvatting van de vaststellingen.

Persbericht - Om nog sneller het geweld in gezinnen aan te pakken gaan parket, politie, justitiehuis, OCMW’s, het CAW Boom Mechelen Lier en andere hulpverleningsorganisaties nog nauwer samenwerken. Daartoe zal de werking van het Family Justice Center Mechelen tot op het niveau van de lokale politiezones doorgetrokken worden. De lokale besturen engageren zich om zo’n gedecentraliseerde werking mogelijk te maken.

De interministeriële conferentie besliste op 5 november dat de preventieve testrondes van medewerkers in residentiële zorgvoorzieningen en voor wie cohortzorg doet in de gezinszorg opnieuw kunnen starten. De Vlaamse Taskforce COVID 19 Zorg plant om de eerste testrondes in Vlaamse zorgvoorzieningen te kunnen uitvoeren tussen 12 en 22 november. De zorgvoorzieningen die in aanmerking komen ontvangen een oproep om zo’n testronde aan te vragen. In de eerste plaats is deze oproep gericht naar voorzieningen die niet met een uitbraak af te rekenen hebben.

We vernemen af en toe dat personen zich voorstellen als een inspecteur van kinderopvangvoorzieningen, hoewel ze dit niet zijn. 

Een sterker slachtofferonthaal voor slachtoffers en hun naasten, de versterking van 1712, meer en professionelere hulpverlening en risicotaxatie voor daders. Het zijn enkele van de acties uit het allereerste Actieplan ter bestrijding van Seksueel Geweld. 

Abonneren op Nieuws

Pagina's