Het VIPA werkt in samenwerking met Inter een kader uit voor het verplichte toegankelijkheidsadvies zoals opgenomen in de nieuwe erkenningsregelgeving voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.
Voor de ziekenhuizen is binnen de nieuwe procedure van het strategisch forfait het inwinnen van een toegankelijkheidsadvies ook verplicht.
Voor de sector personen met een handicap is het opgenomen in het voorontwerp van regelgeving voor het nieuwe financieringssysteem via het infrastructuurforfait.