Het VIPA verricht als kenniscentrum beleidsvoorbereidend en –evaluerend werk zodat het beleid onderbouwde en strategische keuzes kan maken om een innoverend en duurzaam beleid voor welzijns- en zorginfrastructuur te voeren.​

Vanuit deze rol als kenniscentrum voorziet het VIPA op een geïntegreerde manier advies en begeleiding aan initiatiefnemers om betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzame welzijns-en zorginfrastructuur te ontwikkelen.​