Overheid

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)
Bulletin der Aanbestedingen
Flanders' Care
Formulierensite Vlaamse Overheid
Kind en Gezin
Agentschap Jongerenwelzijn
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Agentschap Zorg en Gezondheid
Beleidsdomein Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed
Vlaams Bouwmeester
Vlaams Energie-agentschap (VEA)
Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking (PPS)
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Koepelorganisaties

Vlaams onafhankelijk zorgnetwerk (VLOZO)
Werkgeversorganisatie SOM
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Vlaams Welzijnsverbond
Zorgnet-ICURO

Financieel

Federatie voor de Belgische Financiƫle sector

Duurzaam bouwen

Centrum Duurzaam Bouwen

Bouwen en Wonen

Associatie van Interieurarchitecten
Beroepsvereniging voor Architecten
Orde van Architecten
Platform Wonen van Ouderen
Infopunt publieke ruimte
Verstandig bouwen en renoveren
Vlaams Architectuurinstituut

Toegankelijkheid

Inter, het agentschap Toegankelijk Vlaanderen
Kennis- en Ondersteuningscentrum Hulpmiddelen
Toegankelijk Vlaanderen

Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten Vlaamse overheid

Brandveiligheid

Fireforum

Internationaal

European Health Property Network (EUHPN)
Europese Investeringsbank (EIB)