Het VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten, of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak. Het VIPA komt tussen in de bouwkost. Het gaat om de kosten voor bouwen en eerste uitrusting bij het nieuw te bouwen, uitbreiden of verbouwen van gebouwen.​

Missie​

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) ondersteunt de realisatie van betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzame welzijns- en zorginfrastructuur.

​Visie​

Het VIPA wil als partner initiatiefnemers ondersteunen en begeleiden om vanuit een langetermijnvisie zorg- en welzijnsinfrastructuur te realiseren. ​Het VIPA wil daarnaast als kenniscentrum zowel de initiatiefnemers als het beleid adviseren, sensibiliseren en inspireren, om betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzame zorginfrastructuur te ontwikkelen​. Het VIPA wil andere actoren ertoe aanzetten om een zorgvriendelijke woon- en leefomgeving te creëren zodat mensen met zorgnoden maximaal aan de samenleving kunnen blijven deelnemen.​

​Strategische doelstellingen​

Als infrastructuurloket voorziet het VIPA in steun en begeleiding voor de realisatie van betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzame zorginfrastructuur​.

Het VIPA verricht als kennisloket beleidsvoorbereidend en –evaluerend werk, zodat het beleid onderbouwde en strategische keuzes kan maken om een innoverend en duurzaam beleid voor welzijns- en zorginfrastructuur te voeren. Vanuit deze rol als kenniscentrum voorziet het VIPA op een geïntegreerde manier advies en begeleiding aan initiatiefnemers om betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzame zorg-infrastructuur te ontwikkelen​.

Het VIPA bouwt en onderhoudt een sector- en beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking om andere beleidsdomeinen aan te zetten om te komen tot een efficiënte realisatie van aanpasbare en multifunctionele infrastructuur en te sensibiliseren tot een effectieve realisatie van een leeftijds- /zorgvriendelijke woon- en leefomgeving. ​

Ondernemingsnummer

Het ondernemingsnummer van VIPA is KBO BE 0254.481.973

Logo's en huisstijl

Op zoek naar het logo voor een werfpaneel?

Gedragsregels

Afspraken en algemene principes rond geschenken, uitnodigingen en jurering

Nuttige links

Links over sectoren, thema's, ...