Projectoproep voor subsidies aan lotgenotenverenigingen voor slachtoffers van seksueel geweld 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, heeft zich, samen met andere Vlaamse ministers, mee geëngageerd voor de opmaak en uitvoering van een Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld. Het opzet van het actieplan is het realiseren van een gecoördineerde aanpak in de strijd tegen seksueel geweld.

In dit actieplan worden ook het belang van lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid ingeschreven. Verschillende verenigingen voor slachtoffers van seksueel geweld zetten in op het samenbrengen van lotgenoten en het verzamelen van expertise op basis van hun ervaringen. Zij doen dit door lotgenotencontact te organiseren in de vorm van praat- en doegroepen, (online) contact tussen lotgenoten te faciliteren, acties inzake preventie en sensibilisering te initiëren of ondersteunen, … Zij vertolken ook de stem van slachtoffers van seksueel geweld en zijn in die hoedanigheid een belangrijke gesprekspartner voor het beleid.

Via een projectoproep willen we deze verenigingen financieel ondersteunen voor het opnemen van een aantal acties die bijdragen aan de uitvoering van het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld. Deze oproep richt zich op autonome verenigingen waarvan het de kernopdracht is slachtoffers van seksueel geweld (en hun naasten) samen te brengen en/of hun ervaringskennis te bundelen. Deze oproep richt zich niet op initiatieven die inzetten op het samenbrengen van slachtoffers van seksueel geweld (en hun naasten) die zijn ingebed in een door de Vlaamse overheid erkende organisatie (CAW, CGG, …).

De indiendatum voor deze projectoproep is verstreken. 

Alle informatie over deze projectoproep is te vinden in de volgende documenten:

Van de ingediende subsidieaanvragen werden de aanvragen van volgende initiatiefnemers geselecteerd:

  • Anaktisi vzw
  • Over de grenzen heen vzw
  • PUNT. vzw