30 kansarme jongeren geef ik elk jaar een toekomst

Het verhaal van Veronique De Leener, directeur van Maks vzw.

"Mijn passie ligt bij digitale opleidingen, want wie met de computer leert werken, raakt verder in het leven" 

In de Brusselse wijk Kuregem, waar Maks vzw gevestigd is, wonen veel kansarme jongeren zonder middelbaar diploma. Door hen digitale middelen te geven en hun digitale skills te helpen ontwikkelen, bieden Veronique en haar team hen kansen. Veronique die twintig jaar geleden uitgekeken was op haar job als schooldirecteur, voelt dat ze hier het verschil kan maken. Jaarlijks worden er 30 jongeren uit de wijk opgeleid, tewerkgesteld om ervaring op te doen en begeleid om door te stromen naar de arbeidsmarkt. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, worden veerkrachtiger en vinden makkelijker een job. Zulke rolmodellen inspireren de rest van de wijk. Zo wordt de vicieuze armoedecirkel doorbroken en ontstaat er een sneeuwbaleffect. 

"Ik ben trots dat we al twintig jaar in de wijk aan de slag zijn. Kinderen die toen onze ateliers volgden, zijn nu mijn collega's"

Twintig jaar geleden wilde Veronique de tewerkstelling in de arme wijk verhogen. Na een bevraging bleek dat er nood was aan computers. Uit haar vroegere ervaring als informaticaleerkracht wist ze dat laaggeletterde jongeren heel makkelijk met een computer leren werken. Het idee om mensen digitaal op weg te helpen naar een beter leven, werd geboren.

"We zorgen voor een springplank, die het tij doet keren"

"Jongeren die nooit een middelbaar diploma behaalden, hebben een negatieve leerervaring", vertelt Veronique. "We werken aan hun positief zelfbeeld en aan hun competenties, zodat ze verder geraken dan hun ouders. In ons grafisch bureau leren ze op de werkvloer, ontdekken ze hun talenten en kunnen ze hun portfolio samenstellen", zegt Veronique trots. "Sommigen geven les aan kinderen in onze digitale ateliers. Omdat ze zelf moeilijk leerden op school, weten ze beter hoe ze anderen digitale vaardigheden kunnen aanleren. Jongeren die toch nog naar school gaan en hier ook lesgeven, gedragen zich plots beter in klas. Ze ervaren zelf hoe lastig het is wanneer leerlingen niet opletten en komen thuis met minder rood op hun rapport", voegt ze er lachend aan toe.

"Er is een tewerkstellingsgraad van 60% bij jongeren die bij ons werkervaring opdeden."

Door jongeren in te wijden in een ICT-job en als leerkracht, twee knelpuntberoepen, vergroot Maks vzw hun kans op werk. Bovendien leren ze tijdens hun traject hoe ze via de computer werk kunnen zoeken en een CV maken, een video CV zelfs. Ze stellen zich op een sprekende manier voor aan potentiële werkgevers, wat drempelverlagend werkt en succes verhoogt. "Wie een job vindt, is niet langer afhankelijk van leefloon, krijgt meer koopkracht en kan zijn kids beter opvoeden. Een win win situatie voor iedereen. Ook voor de belastingbetaler", zegt Veronique vastberaden. Daarnaast groeien de deelnemers van een werktraject ook op persoonlijk vlak. Door bijvoorbeeld hun eigen verhaal digitaal in beeld te brengen, zien ze sommige dingen beter.

"Digitale coaching gebruiken om mensen te empoweren, bestaat nog veel te weinig in ons land."

Uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting blijkt dat 40% van de Belgen slachtoffer kan worden van digitale uitsluiting. "Mensen helpen om digitaal vaardig te worden, is ontzettend belangrijk. ", vertelt Veronique.

Lees ook het verhaal van...

Foto Martine

Martine

"80 daklozen heb ik vorig jaar geholpen"

Bekijk het interview

Foto Sulliman

Sulliman

"1 druggebruiker die ik jaren geleden hielp, is nu mijn collega"

Bekijk het interview

Foto Wendy

Wendy

"10 mantelzorgers hun leven maakte ik deze week lichter"

Bekijk het interview

Foto Fatih

Fatih

"1.000 kwetsbare jongeren hebben we vorig jaar bereikt"

Bekijk het interview

Foto Philippe

Philippe

"5.000 kinderen vonden vorig jaar hun plek bij ons"

Bekijk het interview

Foto Senita

Senita

"22 nieuwkomers hielp ik met hun rijbewijs"

Bekijk het interview

Foto Annelies

Annelies

"11.171 patiënten zijn door ons meer dan hun ziekte"

Bekijk het interview

Toon je trots

Ook jij kan de campagne mee helpen verspreiden: deel de straffe verhalen uit de campagne en toon de kracht van sociaal werk. Er zijn affiches, materiaal voor op sociale media, filmpjes, banners,... 

Download campagnemateriaal