10 mantelzorgers hun leven maakte ik deze week lichter

Het verhaal van Wendy Hennebel, sociaal werker binnen Woonzorggroep GVO.

"De laatste tijd is de beeldvorming over ouderenzorg vooral negatief. 
Ik mis de positieve verhalen en wil via mijn job een realistisch beeld schetsen."

Wendy is gepassioneerd door werken met mensen, voor mensen en tussen mensen. Dat doet ze op de sociale dienst van het West-Vlaamse woonzorgknooppunt Moorsele. Iedereen met een vraag over ouderenzorg kan bij hen terecht. Er zijn veel kwetsbare ouderen die moeilijk de weg vinden naar hulpverlening. Daarom is Wendy's dienst centraal gelegen op de markt. "We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn", vertelt Wendy enthousiast. 

"De zorgvraag en het aanbod op elkaar afstemmen, is het uitgangspunt van elk zorgtraject." 

"We hebben een ruim aanbod aan diensten voor ouderen en werken nauw samen met thuishulppartners. Alles vertrekt vanuit de zorgvraag. Die kan gaan van: 'Mijn vader zou graag 's middags warm eten' tot 'Ik ben mantelzorger en heb nood aan vakantie, maar wie zorgt er dan voor mijn moeder?’ We bieden een antwoord op die vraag met respect voor wat de cliënt zelf wil, waarvoor hij openstaat en hoe hij omringd is. We gaan altijd samen op pad. Die 'samen' is heel belangrijk. Dat is een grote opluchting voor alle partijen.”

"In het hele zorgtraject begeleiden we ook de mantelzorgers."

Mantelzorgers kunnen bij Wendy hun verhaal doen. Ze krijgen advies, voelen zich ondersteund in een moeilijke situatie en vinden samen een mooie zorgoplossing. "Mantelzorgers zijn sterk gefocust op de zorg voor anderen, maar ze moeten dit kunnen volhouden. Daarom willen we ook voor hen van betekenis zijn", vertelt Wendy. "Ze kunnen altijd bij ons binnenspringen en soms gaan we zelf kijken hoe het loopt. Het is een continu proces van opvolgen. Zo hebben we een koppel waarvan de vrouw in ons woonzorgcentrum verblijft. Haar mantelzorger, haar man, wil graag blijven helpen bij haar avondmaal. Dat kan perfect. Andere zorgtaken vullen professionele zorgverleners in. Op die manier maken we het leven van mantelzorgers een stukje lichter. Elke week een stuk of tien. Dat geeft me enorme voldoening."

"Vaak kloppen mantelzorgers uitgeput en radeloos bij ons aan. Ze weten het niet meer. Wij creëren structuur in de chaos."

Beeld je de volgende situatie eens in. Je vader is zorgbehoevend en je moeder neemt thuis de zorgtaken op zich. Plots wordt zij opgenomen in het ziekenhuis. Dan ben je blij dat iemand zoals Wendy met jou bekijkt welke zorgoplossing er mogelijk is voor je vader. "Vaak is het een combinatie van ons dagcentrum met thuishulp en poetshulp," zegt Wendy. "De hele range van zorg is mogelijk: alles tussen thuis blijven wonen en een kort of permanent verblijf in een woonzorgcentrum. Moeilijke situaties kunnen verlichten door mijn eigen talenten te gebruiken, vind ik enorm waardevol."

"Wij zorgen er mee voor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen."

"Vroeger werd er sneller gekozen voor een woonzorgcentrum. Vandaag zijn er meer zorgmogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Wij maken dat mee mogelijk", vertelt Wendy trots. De overheid bepaalt dat enkel mensen met een grote zorgbehoefte mogen worden opgenomen in een woonzorgcentrum. Gelukkig zijn er enthousiaste sociaal werkers zoals Wendy, die ouderen en hun familie hierbij ondersteunen. Want oud, dat worden we allemaal.

Lees ook het verhaal van...

Foto Martine

Martine

"80 daklozen heb ik vorig jaar geholpen"

Bekijk het interview

Foto Sulliman

Sulliman

"1 druggebruiker die ik jaren geleden hielp, is nu mijn collega"

Bekijk het interview

Foto Veronique

Veronique

"30 kansarme jongeren geef ik elk jaar een toekomst"

Bekijk het interview

Foto Fatih

Fatih

"1.000 kwetsbare jongeren hebben we vorig jaar bereikt"

Bekijk het interview

Foto Philippe

Philippe

"5.000 kinderen vonden vorig jaar hun plek bij ons"

Bekijk het interview

Foto Senita

Senita

"22 nieuwkomers hielp ik met hun rijbewijs"

Bekijk het interview

Foto Annelies

Annelies

"11.171 patiënten zijn door ons meer dan hun ziekte"

Bekijk het interview

Toon je trots

Ook jij kan de campagne mee helpen verspreiden: deel de straffe verhalen uit de campagne en toon de kracht van sociaal werk. Er zijn affiches, materiaal voor op sociale media, filmpjes, banners,... 

Download campagnemateriaal