Het voorbereidend rapport, de tussentijdse rapporten en het ontwerpeindrapport worden voor advies voorgelegd aan de stuurgroep die wordt samengeroepen en samengesteld door de aanbestedende overheid (VIPA). Vertegenwoordigers van de opdrachtnemer (WFRGENT nv en UGent) wonen de vergaderingen van de stuurgroep bij.

Opdrachten stuurgroep:

  • Het samenkomen op startvergadering en stuurgroepvergaderingen om het proces van het onderzoek op te volgen;
  • Het verlenen van advies en sturing bij de uitvoering van het onderzoek;
  • De leden van de stuurgroep kunnen vragen om aanwezig te zijn bij de testfase;
  • De stuurgroep dient formele goedkeuring te geven voor:
    •  De opbouw van de 2 typologieën;
    •  De alternatieve brandbeveiligingsmaatregelen die in de praktijk getest zullen worden.

Samenstelling stuurgroep:

VIPA Ann Beusen (voorzitter
Ivan De Boom
Thomas Feys
Agentschap Facilitair Bedrijf Peter Bockstaele
Gert Potoms
Agentschap Zorg en Gezondheid Jurgen Claes
Zorgnet Vlaanderen Walter Sablon
PREBES Lieven Carron
Dominic Hermans
VVSG Evi Beyl
Annelies De Ridder 
FERUBEL Daniel Vandermeulen
VLOZO Frank Foucart
Johan Poel
FOD Binnenlandse Zaken Jan De Saedeleer 
Antoine Falmagne
BVV Christian Gryspeert
Jan Leenknecht
BFSN François Asselman
NAV Nico Luyten
UGent Bart Merci
WFRGENT nv Pieter Poppe (secretaris + projectverantwoordelijke)
Bart Sette