De bestaande regelgeving biedt een kader voor de toegankelijkheid van de publieke ruimten van een gebouw, maar niet voor de private ruimten, zoals een woonzorg- of ziekenhuiskamer en de sanitaire ruimten zoals badkamers. Welzijns- en gezondheids-voorzieningen vragen evenwel een doorgedreven toegankelijkheid van het publieke gedeelte én de private ruimten. 

Daarom heeft het VIPA het initiatief genomen om samen met Enter vzw per sector een inspiratiebundel te ontwikkelen, zodat we aanbevelingen en oplossingen kunnen aanbieden die op maat gesneden zijn van de verschillende sectoren.

Handboek toegankelijkheid publieke gebouwen