Wat is Tele-Onthaal?

In elke Vlaamse provincie is er een centrum voor Tele-Onthaal gevestigd. De vrijwilligers van Tele-Onthaal zijn 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar op het nummer 106 of via chat op www.tele-onthaal.be. Iedereen kan er anoniem terecht met kleine en grote zorgen.

Wat wordt geïnspecteerd door Zorginspectie?

Zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de geboden hulpverlening het meest beïnvloedt. Hiervoor baseert Zorginspectie zich op regelgeving waaraan de diensten zich moeten houden.

Meer informatie over de centra voor Tele-Onthaal en hun werking >>

Hoe inspecteert Zorginspectie?

 • De inspecteur van Zorginspectie controleert de werking van het centrum voor Tele-Onthaal.
  Dit gebeurt door de directie, de medewerkers en de vrijwilligers te bevragen en de infrastructuur en accommodatie na te kijken. De inspecteur vraagt toelichting bij de wijze waarop het centrum georganiseerd is en bij de kwaliteit van de hulpverlening. Hij/zij kijkt hierbij ook na of een aantal gegevens geregistreerd worden, onder andere via een steekproef van gespreksverslagen. Dit gebeurt uiteraard steeds met respect voor de privacy van de beller of chatter.
 • Zorginspectie volgt de centra voor Tele-Onthaal op bij wijzigingen in de erkenning of aanpassingen van de regelgeving. Een opvolging gebeurt (meestal) aangekondigd en duurt een volledige dag.
 • Tenslotte kunnen ook klachten het onderwerp uitmaken van een inspectie. Die inspecties gebeuren onaangekondigd en focussen op de klachtelementen.

Wat leest u in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

 • het weergeven van de vaststellingen en het oordeel of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving
 • via dit verslag de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel
 • rapporteren aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • informeren van andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen

Zorginspectie moedigt de organisaties aan om met gebruikers open te communiceren over de vaststellingen.

Voor alle vragen over de inspecties kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na de inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze afdeling staat in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag. Zij beslist ook wat er met de erkenning gebeurt op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier.

Overzichtsrapporten

Naast het opmaken van de individuele inspectieverslagen kan Zorginspectie haar kennis en terreinexpertise ook inzetten voor beleidsondersteuning. Dit doet zij door een beeld te schetsen van een sector en gebeurt meestal in de vorm van een rapport.

In het rapport van 22 mei 2017 vindt u een samenvatting van de resultaten van de inspecties van begin 2017. Hierbij ging Zorginspectie na:

 • of de centra de continuïteit van de werking evalueren en garanderen
 • op welke wijze ze hun vrijwilligers professioneel vormen en ondersteunen
 • of de centra hun dienstverlening evalueren
 • of het centrum preventief tewerk gaat ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag
 • hoe de samenwerking met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding loopt