Rapport gedwongen opname in Vlaanderen 2015

Gedwongen opname is een gevoelig en controversieel onderwerp dat regelmatig onder de aandacht komt. Vrijheid en veiligheid behoren immers tot de fundamentele rechten van de mens.

Rapport gedwongen opname in Vlaanderen 2014

Gedwongen opname is een gevoelig en controversieel onderwerp dat regelmatig onder de aandacht komt. Vrijheid en veiligheid behoren immers tot de fundamentele rechten van de mens.

Decreet rechtspositie minderjarigen - inspecties betreffende de kinderrechten

Tussen april 2009 en juli 2010 bezochten Zorginspectie en Onderwijsinspectie 368 voorzieningen uit de jeugdhulp. Het doel: nagaan hoe, na ruim vier jaar decreet integrale jeugdhulp en decreet rechtspositie van de minderjarige, de rechten van minderjarigen en hun ouders in de dagelijkse praktijk worden toegepast. De resultaten bundelden we in een overzichtsrapport. Per sector maakten we daarnaast cijferrapporten op.